Vážená spoločnosť,

prepravíme, uskladníme Váš tovar a privezieme na určené miesto
v presne určený čas.

Sme neustále v pohybe a dokážeme okamžite reagovať.

Váš tovar kdekoľvek v Európe prevezme vhodný automobil,
ktorý je práve najbližšie.

Dokážeme prepraviť v jednej chvíli 1300 ton tovaru s objemom 2900 m3.

Všetok váš prepravovaný tovar je poistený u spoločnosti Allianz.

Radi by sme všetky svoje možnosti a skúsenosti ponúkli i k vašim službám.

S úctou


podpis Ladislav Martinkovič
Ladislav Martinkovič
konateľ spoločnosti L – TRANS Logistics, s.r.o.